ราคาบัตร

ราคาบัตร เข้าสวนสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135ซม) 20 บาท
ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ150 บาท
เด็กชาวต่างชาติ70 บาท
นักเรียนอนุบาล-ประถม (ในเครื่องแบบ) 20 บาท
มัธยมต้น-มัธยมปลาย-ปวช (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ปวส-มหาวิทยาลัย (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ครู-ทหาร-ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ภิกษุ-สามเณร ฟรี