แผนที่สวนสัตว์

แผนที่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

แผนที่สวนสัตว์

การเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมาห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพและห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทาง ราชสีมา-ปักธงชัยถนนหมายเลข 304 และสามารถใช้บริการรถโดยสาร สาย 4129 จากตัวเมืองถึงสวนสัตว์

การเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมา