โชว์พฤติกรรมอาณาจักรนักล่า

โชว์พฤติกรรมอาณาจักรนักล่า

สวนสัตว์โชว์พฤติกรรมการล่าอาหารกลุ่มสัตว์นักล่า ทุกวันเวลา 10.30น. และ 13.30น. บริเวณอาณาจักรนักล่า

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-3720404FanPage: สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhonratchasima Zoo